Stolarka aluminiowa

Kriolit

Kriolit jest to minerał, który jest pomocny w otrzymywaniu aluminium. Do cech charakterystycznych tego minerału należą: może mieć następujące barwy białą, szarą, brązową, czarną oraz czerwoną, rysa jest biała, połysk jest szklisty, a sam wzór chemiczny przedstawia się następująco Na3[AlF6], czyli fluoroglinian sodu. Kriolit o barwie białej z wyglądu przypomina lód. Jest on kruchy oraz nieprzezroczysty. Z reguły tworzy kryształy o pokroju sześciennym. Posiada kostkową podzielność. Ogólnie występuje w skupieniach zbitych oraz w skupieniach drobnoziarnistych. Kiedy odłupek minerału zanurzymy w wodzie, to będą one w niej niewidoczne. W swojej naturalnej postaci występuje przede wszystkim w pegmatytach kwarcowo-skaleniowych. Towarzyszą mu syderyt oraz piryt. Jeśli chodzi o kriolit to istnieje niewiele złóż, które nadają się do eksploatacji. Wśród najważniejszych miejsc występowania tego minerału możemy wymienić następujące: Grenlandia, Rozja, Nigeria, Hiszpania oraz Stany Zjednoczone. Na terenie zachodniej Grenlandii w Ivigtut nad Arsukfjordem znajduje się już wyczerpane źródło tego minerału. Tutaj kriolit występował razem z następującymi minerałami: syderytem, kwarcem, fluorytem oraz topazem. Z kolei w na terenie Rosji złoża minerału znajdują się na obszarze Uralu koło Miassa. Tutaj kriolit występuje w towarzystwie następujących minerałów: topazu, fluorytu oraz fenakitu. NA terenie Nigerii z kolei kriolit występuje w Kaffo. Tutaj występuje w towarzystwie następujących minerałów: granit, topaz, pirochlor oraz astrofyllit.

Podobne artykuły

Stopy odlewnicze aluminium
Do stopów odlewniczych aluminium zalicza się stopy głównie wieloskładnikowe, które posiadają większą zawartość pierwiastków stopowych rzędu od 5 do 25 procent. Są to między innymi następujące stopy: stopy z krzemem, czyli silumin, stopy z krzemem oraz magnezem, stopy z krzemem, miedzią, z magnezem oraz manganem, jak również stopy z krzemem, miedzią, niklem, magnezem oraz manganem. Stopy odlewnicze aluminium charakteryzują się między innymi dobrą lejnością oraz małym skurczem. Z kolei stopy do przeróbki plastycznej zawierają w swoim składzie z reguły mniejsze ilości dodatków stopowych. Przede wszystkim zawierają w swoim składzie miedź do około pięciu procent, magnez do około sześciu procent oraz mangan o około półtora procenta. Rzadziej stopy te zawierają domieszki takie jak na przykład: krzem, cynk, nikiel, chrom oraz tytan. Ponadto niektóre stopy aluminium można poddać utwardzaniu wydzieleniowemu. Po takim utwardzaniu stopu aluminium posiadają własności wytrzymałościowe jak w przypadku stali. Najnowszym rodzajem stopu aluminium jest alumilut. Dzięki temu stopowi można...

Silumin
Silumin, czyli jeden ze stopów aluminium, jest odporny na korozję. Ponadto posiada dobrą lejność oraz mały skurcz. Co więcej, posiada małą skłonność do pękania. Swoje zastosowanie ma przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym oraz w przemyśle lotniczym. Siluminy ogólnie posiadają bardzo dobre właściwości odlewnicze, jak na przykład dobra lejność, mały skurcz, wypełniają dokładnie formę, jak również tworzą skoncentrowaną jamę usadową oraz nie wykazują skłonności do pękania. Warto tutaj również wspomnieć o takich dodatkach stopowych, jak magnez oraz miedź, które zwiększają wytrzymałość stopu. Z kolei sam nikiel poprawia odporność korozyjną tego stopu. Wśród najbardziej znanych siluminów możemy wymienić następujące: AK12 o 12 procentowej zwartości krzemu oraz AK20 od 20 procentowej zawartości krzemu. Stopy te są wykorzystywane przede wszystkim na tłoki cylindrów. Aby poprawić własności siluminów, modyfikuje się je. Siluminy taki jak siluminy podeutektyczne oraz siluminy eutektyczne modyfikuje się za pomocą fluorku sodu co 0,1 procenta. Z kolei siluminy eutektyczne modyfikuje się...

Kryształy eutektyku
Kryształy eutektyku są to czyste kryształy składników mieszaniny bądź też stałymi roztworami o różnych składach. W przypadku stałych roztworów o różnych składach eutektyki nazywa się eutektykami roztworów stałych. Co więcej, eutektyki stanowią odpowiedniki mieszanin azeotropowych. Z kolei w przypadku ciekłych kryształów, eutektykami nazywamy mieszaniny związków chemicznych, które generują stabilne fazy ciekłokrystaliczne. Powstają one w szerokim zakresie temperatur niż temperatury wyjściowe związków, które tworzą mieszaniny. Eutektyki ciekłych kryształów stosuje się w wyświetlaczach. Utwardzanie wydzielinowe bądź też inaczej umocnienie wydzielinowe jest to metoda obróbki cieplnej metali. Utwardzanie wydzielinowe prowadzi do zwiększenia wytrzymałości mechanicznej metali. Owe wzmocnienie stanowi efekt wydzielenia rozpuszczonego składnika z przesyconego roztworu stałego. Taki proces w temperaturze niższej powoduje zmiany struktury oraz zmiany właściwości stopu. Utwardzanie wydzieleniowe jest możliwe jedynie dla następujących stopów: dla stopów, w których dodatek stopowy częściowo rozpuszcza się w osnowie, dla stopów, które w wysokich temperaturach tworzą z osnową roztwór stały graniczny oraz dla stopów, które...

Pył glinowy
Pył glinowy jest to sproszkowany glin, którego używa się przede wszystkim w hutnictwie do otrzymywania metali z ich tlenków. Proces, w którym to zachodzi nazywa się aluminotermią. W procesie tym stosuje się mieszaninę glinu oraz tlenków metali. Mieszanina ta nosi nazwę termit. Termit jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji broni, jak również do spawania rur oraz szyn kolejowych. Co więcej, pył glinowy stanowi składnik farb metalicznych, które to nadają charakterystyczny połysk. Pył aluminium wykorzystuje się również w syntezie chemicznej. Stosuje się go w reakcjach uwodorniania, jak również jako zamiennik cynku w reakcji Reformatskiego. Pył aluminium ma szerokie zastosowanie. Używa się go również w przemyśle spożywczym jako barwnik metaliczny. Głównie używa się do przy srebrnych dekoracjach ciast oraz tortów. Aluminium wykorzystuje się także do produkcji folii aluminiowych. Folie te posiadają różne grubości oraz służą do pakowania na przykład żywności. Folie te również służą w różnych celach w technikach laboratoryjnych. Co...